O JCA s.r.o.

Česká firma JCA byla založena v roce 1993 a jako společnost s ručením omezeným, registrována dne 07.04.1994.

Díky materiálně-technickému zázemí a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich obchodních partnerů v celém spektru poskytovaných služeb.

Za dobu svého působení jsme již prováděli služby v oblasti BOZP a PO pro řadu významných firem na území celé České republiky. V současné době naše společnost zajišťuje služby v oblasti BOZP a PO pro více než 100 firem po celé České Republice. Reference společnosti jsou dostupné v sekci Významní partneři.

Víc o firmě

Naše služby

Bezpečnost
práce

Vypracování, přepracování, údržba povinné dokumentace BOZP. Identifikace a vyhodnocení rizik práce dle Zákoníku práce v platném znění…

Zjistit více

Požární
ochrana

Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace požární ochrany dle §§ 27 až 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. – vzhledem ke zjištěným…

Zjistit více

Ochrana životního
prostředí

Chemické látky a přípravky dle zákona č. č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně…

Zjistit více

Koordinátor
bezpečnosti práce

Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti…

Zjistit více

Systém
jakosti

Zavedení systému managementu kvality znamená neustále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit…

Zjistit více

Technický
dozor investora

Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby…

Zjistit více

Oblast
elektrorevize

Provádíme komplexní prohlídkou, kontrolou a revizi veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti, na zařízení s napětím…

Zjistit více

Poradenská činnost
v oblasti ADR

Nabízíme odborné služby dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí s účinností v České republice od 1.ledna…

Zjistit více

Stavební
činnosti

 • Železobetonářské práce
 • Vodovody a kanalizace
 • Zemní práce
 • Kabelové přípojky
 • Demolice
 • Zednické a sádrokartonářské práce
 • Záměčnická činnost
 • Elektroinstalace

Přeprava

 • štěrky, písky, stavební materiál, beton
 • možnost zajištění stavebního týmu

Školení

 • BOZP, PO, Hygiena práce
 • životní prostředí, odpadové hospodářství
 • poskytování první pomoci
 • řidič „referent“

Osvědčení a certifikáty

Společnost JCA s.r.o. disponuje všemi osvědčeními a certifikáty potřebnými k výkonu všech služeb společnosti včetně certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016. Případným zájemcům o naše nabízené služby potřebné osvědčení a certifikáty osobně při jednání předložíme.

Naše osvědčení

 • JCA s.r.o. – ČSN EN ISO 9001
 • OZO pro prevenci rizik
 • OZO v PO
 • Koordinátor BOZP
 • Auditor SM BOZP
 • Auditor, manažer SM OŽP
 • Školení pro provádění kontrol a školení výrobků SKYPRO
 • TDI

Významní partneři

Kontakt

Kontaktní údaje

 • JCA s.r.o.

 • IČ: 60281456
  DIČ: CZ60281456

 • hlavní účet: 5817832349/0800
  účet KB: 3361210277/0100
  účet MONETA: 222979541/0600

 • Pracovní doba:
  po – pá | 07:00 – 15:30

Napište nám

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

  Kontaktní osoby

  …kvalita tvoří celek